Basisonderwijs

Voor schooljaar 2023-2024 kunnen wij helaas geen kinderen meer plaatsen in de groepen 2, 6, 7 en 8.

In groep 1 is er plek voor kinderen die na 1 januari 2024 4 jaar worden.
Voor het schoojaar 2024-2025 zijn er nog een aantal groep 1 plekken beschikbaar. 


Op de Prins Willem-Alexanderschool hebben we als visie dat we aan al onze leerlingen dezelfde basis bieden en waar nodig springen we in op verschillende leerniveaus. Dat doen wij vanuit onze 3 belangrijkste peilers:

 

1. Het belang van de basis

In klassen van leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bieden we veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen. Dit doen we binnen een structuur van duidelijkheid en rust.


2. Verbeteren staat centraal

Om het maximale uit elk kind te halen passen onze leerkrachten speciale lestechnieken toe. Ook hebben we leertijduitbreiding (meer uren), waarin vakdocenten inzetten op talentontwikkeling van de leerlingen. Het eigen schoolteam leert ook voortdurend bij. Ons lesgeven verbeteren wij steeds weer door de inzet van gezamenlijke studiedagen, collegiale klasbezoeken, video-opnames en coaches.


3. De wijk zijn wij

Voor de ontwikkeling van onze leerlingen biedt onze gastvrije school een belangrijke oefenplek en een veilige omgeving. Dat werkt ook buiten de school door: in onze wijk. Een goede samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Dit leidt tot wederzijds begrip en optimale groei van onze leerlingen. Wij hebben een medewerker ouderbetrokkenheid en helpen ouders graag met vragen over onderwijs, opvoeding en taal.
 
Cookie instellingen