Welkom op de Prins Willem-Alexanderschool

Teach Like a Champion

Device voor ieder kind

Het belang van de basis

In klassen van leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bieden we veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen. Dit doen we binnen een structuur van duidelijkheid en rust.

Verbeteren staat centraal

Speciale lestechnieken om het maximale uit ieder kind te halen. Leertijduitbreiding en talentontwikkeling door vakdocenten. Verbetering van het team door: studiedagen, collegiale klasbezoeken, video-opnames en coaches.

De wijk zijn wij

Gastvrije school, een belangrijke oefenplek en een veilige omgeving. Goede samenwerking met ouders. Medewerker ouderbetrokkenheid helpt ouders graag met vragen over onderwijs, opvoeding en taal.

Onderdeel van PCBO

PCBO Rotterdam-Zuid levert al meer dan 125 jaar een betekenisvolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. We bieden ontwikkelingsgericht onderwijs én brede vorming aan 7400 peuters en leerlingen. 

Cookie instellingen