Device voor ieder kind

 

De devices worden ingezet bij allerlei andere vakken en vaardigheden. 
Gedurende de dag en bij iedere les staan we voor hybride onderwijs qua ICT en papier. 
Zo proberen we goede en nuttige kanten van zowel papier als het digitale te benutten zodat het ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind. 
Op de devies gebruiken we hiervoor software van o.a. GynzyVeilig Leren Lezen en Nieuwsbegrip

Kleuters

In de kleutergroepen zijn voor de verwerking Ipads aanwezig. 

Groep 3 en 4

De groepen 3 en 4 werken met Ipads. In deze groepen heeft elke leerling zijn of haar eigen Ipad. 

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 heeft elke leerling zijn of haar eigen chromebook. Bij de basisvakken spelling, rekenen en begrijpend lezen maken de leerlingen de verwerking van de lesstof op hun chromebook. 

Cookie instellingen