Medezeggenschapsraad

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad. Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat bestaat uit een leerkracht- en oudergeleding. Een MR-lid wordt voor drie jaar aangesteld.

Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd over zaken die de school en ouders aangaan. Mevrouw Malbons, moeder van Riley en Precious, is voorzitter van de MR. Namens de ouders zitten ook mevrouw Saturinus (moeder van Milencio) en mevrouw Sheikh (moeder van Sayan en Sara) in de MR. Juf Daniëlle Quist, juf Hellen Babel en meester Marnix Koppelaar vertegenwoordigen het personeel.

U kunt de MR bereiken via het email-adres mr@pwalex.nl.
 
Cookie instellingen